Zalo

Điện thoại: 0854799798 Email: orco.sale@gmail.com

423/20 Tô Ngọc Vân, KP 1, Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Liên hệ / Giá

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Bạt trùm hàng cỡ lớn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm hàng cỡ nhỏ

Bạt trùm hàng cỡ nhỏ

Bạt trùm hàng cỡ nhỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm hàng cỡ nhỏ

Bạt trùm hàng cỡ nhỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trùm pallet

Bạt trùm pallet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bể bạt nuôi cá

Bể bạt nuôi cá

Bể bạt nuôi cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bể bạt nuôi cá

Bể bạt nuôi cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bể bạt nuôi cá

Bể bạt nuôi cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bể bạt nuôi cá

Bể bạt nuôi cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi bạt dứa

Túi bạt dứa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt rạp cưới

Bạt rạp cưới

Bạt rạp cưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt rạp cưới

Bạt rạp cưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt rạp cưới

Bạt rạp cưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt rạp cưới

Bạt rạp cưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xếp sóng

Bạt xếp sóng

Bạt xếp sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xếp sóng

Bạt xếp sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xếp sóng

Bạt xếp sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xếp sóng

Bạt xếp sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện mái xếp

Phụ kiện mái xếp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện mái xếp

Phụ kiện mái xếp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phụ kiện mái xếp

Phụ kiện mái xếp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt nguyên cuộn

Bạt 2 con rồng 0.3mm

Bạt 2 con rồng 0.3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh dương

Bạt xanh dương

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh lá

Bạt xanh lá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt nguyên cuộn

Bạt nguyên cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt mái hiên

Bạt mái hiên

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trắng xám

Bạt trắng xám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trắng xám

Bạt trắng xám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt trắng xám

Bạt trắng xám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt xanh cam

Bạt xanh cam

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màn nhựa trong PVC

Màn nhựa trong PVC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rèm ngăn lạnh

Rèm ngăn lạnh

Rèm ngăn lạnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rèm ngăn lạnh

Rèm ngăn lạnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rèm ngăn lạnh

Rèm ngăn lạnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rèm ngăn lạnh

Rèm ngăn lạnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt lót hồ

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Bạt nhựa HDPE lót hồ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÁI HIÊN THÔNG MINH

GIẢI PHÁP CHE NẮNG MƯA, BẢO VỆ HÀNG HÓA HIỆU QUẢ VÀ THẨM MỸ!

Công Ty TNHH Mái Hiên Thông Minh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm của chúng tôi trong suốt hơn 10 năm qua. Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm bạt nhựa, bạt trùm hàng hóa cỡ lớn, bạt xếp sóng, bạt rạp, v.v.

Chúng tôi CAM KẾT:
Mẫu mã, màu sắc đa dạng, đặc biệt sản xuất đáp ứng mọi yêu cầu về kích thước, bản vẽ của khách hàng.
Sản phẩm chống chịu tốt với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, bền bỉ theo thời gian, thời gian sử dụng lâu dài.
Hỗ trợ Freeship toàn quốc, chế độ bảo hành tận tình.
 Uy tín hơn 10 năm kinh nghiệm, hợp tác với hơn 10.000 khách hàng.

Đến với Mái Hiên Thông Minh, bạn sẽ luôn có sự lựa chọn hoàn hảo nhất bởi các sản phẩm của chúng tôi là sự đúc kết giữa tinh thần sáng tạo và tiện ích thông minh. Chúng tôi cung cấp những sản phẩm mang tính hiện đại mà khách hàng nào cũng muốn trải nghiệm. Không những thế, với tiêu chuẩn chất lượng an toàn, đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo trong phục vụ, dịch vụ hậu mãi hấp dẫn là những gì chúng tôi đã và đang tiếp tục mang lại cho khách hàng.

MÁI CHE ORCO - CÔNG TY TNHH MÁI HIÊN THÔNG MINH

VÌ SAO NGÀY CÀNG NHIỀU DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN HỢP TÁC DÀI LÂU VỚI MÁI HIÊN THÔNG MINH?

Sản phẩm đẹp, chất lượng

Cung cấp cho nhiều dự án công trình trong nước các sản phẩm bạt nhựa, màn PVC chất lượng, đa dạng chủng loại, thiết kế thẩm mỹ cao. Các sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại công ty chúng tôi với mức giá vô cùng hợp lý, cạnh tranh nhất thị trường.

Dịch vụ chu đáo

Đội ngũ cán bộ luôn tận tâm trong công việc, thấu hiểu khách hàng, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn đưa ra những lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho các doanh nghiệp. Giao hàng toàn quốc, nhanh chóng cùng chế độ hậu mãi chu đáo, chất lượng.

Uy tín vững mạnh

Chúng tôi mang đến những giải pháp thiết kế, lắp đặt phù hợp nhất cho các công trình, nhà xưởng trên toàn quốc, nhận được sự tín nhiệm từ đông đảo khách hàng với các sản phẩm luôn được bình chọn đạt chất lượng cao trong nhiều năm qua.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MÁI CHE ORCO - CÔNG TY TNHH MÁI HIÊN THÔNG MINH

Địa chỉ: 423/20 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0854799798

Email: orco.sale@gmail.com

Mr. Hằng

Mr. Hằng

Giám đốc

0854799798

Zalo icon Email icon

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

10+

Năm hoạt động

30-50

Nhân viên

10.000

Khách hàng hài lòng

Mái Hiên Thông Minh chuyên sản xuất các bạt trùm hàng, bạt sóng, bạt đám cưới, bạt nhựa lót ao... cho hơn 10.000 khách hàng trong nước, bạt đa dạng mẫu mã, độ bền cao, giá hấp dẫn, bảo hành, hậu mãi chu đáo. Liên hệ ngay!

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MÁI CHE ORCO - CÔNG TY TNHH MÁI HIÊN THÔNG MINH

Địa chỉ: 423/20 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0854799798

Email: orco.sale@gmail.com

MÁI CHE ORCO - CÔNG TY TNHH MÁI HIÊN THÔNG MINH
Địa chỉ: 423/20 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Giấy ĐKKD Số 0313423405 - Cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/09/2015
Chịu trách nhiệm nội dung - Bùi Thị Hằng
© Bản quyền thuộc về MÁI CHE ORCO - CÔNG TY TNHH MÁI HIÊN THÔNG MINH. Designed by Trang Vàng Việt Nam